Sociologul Alfred Bulai a discutat recent despre provocările și cauzele care afectează calitatea învățământului românesc în cadrul emisiunii DC Edu, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, pe DC News TV.

Bulai a subliniat polarizarea societății, scăderea populației școlare și impactul tehnologiilor moderne asupra educației ca fiind principalele probleme.

Calificarea cadrelor didactice

“E o scădere dramatică a calității învățământului românesc, cu multe cauze”, a declarat Alfred Bulai. Polarizarea societății joacă un rol major, deoarece nu oferă șanse egale la educație.

“În multe zone din România nivelul de calificare al cadrelor didactice lasă de dorit”, a continuat el, evidențiind disparitățile mari dintre diferitele regiuni ale țării.

Scăderea populației școlare

Bulai a observat și o scădere a populației școlare, ceea ce complică și mai mult situația. “Nu avem neapărat o situație roză”, a spus el, deși a recunoscut existența unor centre de excelență și universități bune.

Totuși, contrastul dintre aceste instituții și altele cu nivel de pregătire slab rămâne o problemă semnificativă.

Impactul schimbărilor tehnologice

O altă provocare majoră este reprezentată de schimbările tehnologice rapide. “Schimbările tehnologice de astăzi ridică mari probleme legate de viitorul școlii, viitorul universităților”, a explicat sociologul.

Inteligența artificială și alte inovații tehnologice transformă modul în care funcționează societatea și școala, iar sistemul educațional nu este pregătit să facă față acestor evoluții rapide.

Pregătirea pentru viitor

“Ar trebui să ne pregătim pentru că societatea viitorului, viitor care înseamnă într-un an, doi, va avea o piață diferită a muncii”, a avertizat el.

Abilitățile cerute de școală trebuie reevaluate, deoarece multe dintre acestea nu mai sunt necesare sau nu pot fi măsurate eficient în contextul actual.