1. Factorii psihologici vs decizii financiare

2. Educația financiară vs mentalitate

3. Rolul emoțiilor vs deciziile financiare

4. Efectele psihologice ale îndatorării excesive

5. Compararea socială și presiunea de grup

6. Psihologia cheltuielilor